Kynferðislegt ofbeldi Barnaverndarstofu

ATH: HVERT MÁL ER EINSTAKT - ÞVÍ GETUR FERILL MÁLA VERIРMISJAFN 

1. Skref

Hvert og hvernig skal tilkynna

Ef þú ert almennur borgari eru tveir valkostir:

a) 1-1-2. Tekur niður upplýsingar og kemur til barnaverndarnefndar í upphafi hvers dags nema um sé að ræða mál sem krefst viðbragða án tafar, þá er haft samband strax. 

b) Barnaverndarnefnd. Tilkynnt er til starfsmanns barnaverndanefndar í viðkomandi sveitarfélagi. Tilkynnandi þarf alltaf að gefa upp nafn en hægt er að óska nafnleyndar að öðru leyti. Þetta er gert til að barnaverndarstarfsmaður geti haft samband við tilkynnanda aftur ef leita þarf frekari upplýsinga. Barnavernd tekur ákvörðun innan 7 daga hvort fara eigi í könnun máls. Ef hugsanlegt er að um alvarlegt mál sé að ræða er gripið til ráðstafana strax.

 

Ef þú vinnur með börnum. Oftast er því þannig háttað að starfsmaður lætur skólastjóra/skólahjúkrunarfræðing eða einhvern annan vita og sá sér um að tilkynna til barnaverndar. Starfsmaður getur þó alltaf tilkynnt sjálfur til barnaverndar eða til 1-1-2 Neyðarlínan. Barnavernd í viðkomandi sveitarfélagi fær tilkynningu í nafni skólans/stofnunarinnar og á ábyrgð þess en ekki einstaka starfsmanns.

ATH: Skólinn/stofnunin nýtur ekki nafnleyndar gagnvart foreldrum barnsins. Starfsmenn skóla fá ekki neinar upplýsingar um stöðu mála nema þegar barn fær breytta forráðamenn tímabundið eða varanlega.

 

2. Skref

Annað hvort er farið í könnun máls eða ekki:

a) Nei: Ekki farið í könnun máls. Bréf sent til foreldra um að tilkynning hafi borist en að ekkert verði aðhafst. Ekki er hægt að kæra þessa ákvörðun. 

b) Já: Farið í könnun máls. Þá er málið orðið að barnaverndarmáli, foreldrum sent bréf um málið nema það rekist á við hagsmuni barnsins. Strax ákveðið hvort skipa þurfi barninu talsmann. Í könnun máls er aflað allra helstu upplýsinga. Þegar mál hefur verið kannað er gerð greinargerð sem fjallar um hvað skuli gera í framhaldinu, það er að segja áætlun um úrræði, senda málið til lögreglu eða loka því. Greinagerðin verður að liggja fyrir innan þriggja mánaða og eigi síðar en fjórum mánuðum eftir að ákveðið er að fara í könnun máls.Ekki er hægt að kæra þessa ákvörðun.

 

3. Skref

Annað hvort er málinu vísað til lögreglu eða í Barnahús:

a) Máli vísað til lögreglu til rannsóknar. (Sjá ferli hjá lögreglu í  „tilkynning til lögreglu").

b) Máli vísað í Barnahús. Ekki tilefni til lögreglurannsóknar til dæmis vegna ósakhæfis geranda eða barn sýnir kynferðislega hegðun.

 

4. Skref

Ef málinu er vísað í Barnahús:

a) Könnunarviðtal í Barnahúsi. Barnið fer í könnunarviðtal, sem er eins háttað og ef um skýrslutöku væri að ræða. Barnaverndarstarfsmaður er viðstaddur. Einnig er framkvæmd læknisskoðun ef þurfa þykir og er það gert í Barnahúsi nema kynferðisbrot hafi verið framið innan þriggja sólarhringa. Þá er það bráðavakt Landspítala - háskólasjúkrahúss sem sér um skoðunina.

 

5. Skref

Eitt af eftirtöldu gerist í framhaldi af könnunarviðtali í Barnahúsi:

a) Könnun leiðir til lokun máls. Ekkert aðhafst frekar.

b) Könnun leiðir til meðferðar. Sérfræðingar Barnahúss sinna meðferð fyrir barnið og einnig ráðgjöf og stuðningi fyrir foreldra barnsins, ef við á. Ef barnið er búsett úti á landi er hægt að óska eftir því að greining og meðferð fari fram í heimabyggð

c) Könnun leiðir til úrræða. Á vegum barnaverndarnefnda, s.s. dvöl barns á vistheimili, einkaheimili eða fósturheimili til styttri eða lengri tíma, ásamt meðferð í Barnahúsi.

 

Kærunefnd barnaverndarmála

Aðilar barnaverndarmála geta skotið úrskurði barnaverndarnefndar til kærunefndar barnaverndarmála innan fjögurra vikna frá því að viðkomandi var tilkynnt um úrskurð nefndarinnar. Nefndin skal taka kæruna til meðferðar innan tveggja vikna og kveða upp úrskurð innan þriggja mánaða. Nefndin heyrir undir félags- og tryggingarmálaráðuneytið.